Sustainability

Tvarumo vizija

Tvarumo vizija Įmonių socialinė atsakomybė

Manome, kad žmonių gyvenimas turėtų būti praturtintas dirbant Micen ir su juo. Mes grąžiname bendruomenėms, kuriose gyvena ir dirba mūsų žmonės, o pagrindinės mūsų vertybės apibendrinamos dviem žodžiais - pasitikėjimas ir pagarba. Mūsų komandos nariams patikima imtis iniciatyvos, užduoti klausimus ir būti drąsiems. Mes gerbiame vienas kitą kaip asmenybę, gerbiame planą, kurią branginame, ir su visais suinteresuotaisiais subjektais bei partneriais elgiamės sąžiningai.